Công văn về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Ban chấp hành: 

  • Quận

Trích yếu: 

Công văn về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Chủng loại văn bản: 

  • Thông báo

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản