Đảng bộ phường Kiến Hưng tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 11/01, Đảng bộ phường Kiến Hưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Hải - UVBTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận; TT Đảng ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ phường; UVBCH Đảng bộ, UV Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, trưởng các ban ngành đoàn thể, Bí thư các chi bộ trực thuộc và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm 2019, xác định là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2015 -2020. Đảng bộ phường Kiến Hưng đã đặc biệt quan tâm đến lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, TTCN, ngành nghề truyền thống. Chỉ đạo tốt công tác thu, chi ngân sách, đảm bảo hoạt động của địa phương. Thu ngân sách địa phương đạt khoảng 19,8  tỷ đồng bằng 191,9% dự toán quận giao, 190,7% dự toán HĐND phường giao... Công tác xây dựng cơ bản và thực hiện các dự án bám sát kế hoạch nguồn vốn ngân sách quận giao; lĩnh vực quản lý đất đai: xét đề nghị cấp GCN QSD đất ở đạt 9/7 giấy = 128,57% chỉ tiêu quận giao, trả 100% GCN QSD đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân; đấu giá đất công ích trên 60 nghìn m2 đất công ích; công tác cải cách hành chính thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2019 của Thành phố về "Năm nâng cao hiệu lực, hiện quả hoạt động của hệ thống chính trị". Công tác văn hóa - xã hội phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Công tác an ninh chính trị được giữ vững. Thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc". Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng: cử 19 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng chính trị,a an ninh quốc phòng cho đảng viên mới; 11 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp 17 đảng viên mới đạt 242.85% chỉ tiêu. Thực hiện đề án 16 của quận ủy, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội và chuẩn bị Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ. Công tác đánh giá chất lượng Đảng viên được đổi mới, nâng cao tính tự giác, đẩy mạnh tự phê và phê bình. Qua đánh giá chất lượng năm 2019, đảng ủy phường khen thưởng 175 tập thể, 256 cá nhân.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Hải - UVBTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận; đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ phường Kiến Hưng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung. Đồng chí khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm qua. Yêu cầu, năm 2020 Đảng bộ phường Kiến Hưng tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đặc biệt chú trọng quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, tổ chức thành công đại hội Đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ phường đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hội nghị tổng kết đã có 29 tập thể và 160 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2019 được đảng bộ phường Kiến Hưng tặng Giấy khen. Đồng thời khen thưởng 08 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức