Học Tập NQ Đảng

Sáng ngày 10-9, Đảng ủy phường Kiến Hưng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện...