Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Thông báo công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Kiến Hưng
Thông báo công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 9/2019
Thông báo về việc tổ chức trang trí, treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
UBND phường Kiến Hưng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 8-2019
Thông báo về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Kiến Hưng
Kết quả thực hiện rút ngắn TTHC phường Kiến Hưng
Thông báo đấu giá đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích
Thông báo đấu giá thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương
UBND phường Kiến Hưng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 7-2019
Thông báo niêm yết công khai Quyết định kiểm đếm bắt buộc số 2734 về việc kiểm đếm bắt buộc
Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020
UBND phường Kiến Hưng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 6-2019
UBND phường Kiến Hưng thống báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5-2019
Thông báo kết quả thực hiện rút ngắn Thủ tục hành chính phường Kiến Hưng
Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Kiến Hưng 21/03/2019
Thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Kiến Hưng 25/02/2019
UBND phường Kiến Hưng thống báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/01/19)
UBND phường Kiến Hưng thống báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/12/2018)
UBND phường Kiến Hưng thống báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/11/2018)
Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Từ ngày 26/10/2018 đến ngày 31/10/2018

Trang