Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
UBND phường Kiến Hưng thống báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5-2020
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Hà Đông
Thông báo công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 4/2020
UBND phường Kiến Hưng thống báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 3-2020
UBND phường Kiến Hưng thống báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 2-2020
Quyết định về việc Ban hành Quy định và Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND các phường
UBND phường Kiến Hưng thống báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 01-2020
UBND phường Kiến Hưng thống báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 12-2019
Thông báo về việc Nghỉ tết Âm lịch năm 2020
UBND phường Kiến Hưng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 11-2019
UBND phường Kiến Hưng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 10-2019
Quyết định về việc phê duyệt Quy trình Giải quyết công việc nội bộ thuộc thâm quyề giải quyết của UBND phường Kiến Hưng
Thông báo công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Kiến Hưng
Thông báo công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 9/2019
Thông báo về việc tổ chức trang trí, treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
UBND phường Kiến Hưng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 8-2019
Thông báo về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Kiến Hưng
Kết quả thực hiện rút ngắn TTHC phường Kiến Hưng
Thông báo đấu giá đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

Trang