Văn bản

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Công văn về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Báo cáo Tóm tắt Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9. Phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2020
Báo cáo Triển khai Thi hành Luật tiếp cận thông tin
Quyết định ban hành Quy định thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo trên địa bàn phường Kiến Hưng 08/07/2020
Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2020 trên địa bàn phường Kiến Hưng 24/06/2020
Kế hoạch Tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo UBND phường với cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính 22/01/2020
Kế hoạch Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của UBND phường Kiến Hưng năm 2020 02/07/2020
Kế hoạch Công tác Cải cách hành chính năm 2020 của UBND phường Kiến Hưng 21/01/2020
Kế hoạch Công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020 10/01/2020
Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyếtTTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, xã 19/02/2020
Kế hoạch công tác tháng10 năm 2019 của UBND phường Kiến Hưng 04/10/2019
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 135 của thành ủy Hà Nội và thực hiện Quy định số 08 của BCH Trung Ương
Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2019 của UBND phường Kiến Hưng 06/08/2019
Kế hoạch phát động phong trào "Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng"
Kế hoạch thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn phường Kiến Hưng năm 2019 29/03/2019
Báo cáo kết quả thực hiện rút ngắn TTHC phường Kiến Hưng 21/03/2019
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 của UBND phường Kiến Hưng 12/02/2019
Kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 và thực hiện chuyển đổi sang Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 trên địa bàn phường Kiến Hưng 18/02/2019
Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn phường Kiến Hưng 09/01/2019

Trang