Lễ hội và di tích lịch sử

Gối lên bờ Tây dòng Sông Nhuệ, cách trung tâm Hà Đông chừng 1000m là xã Kiến Hưng, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là phường Kiến...

Gối lên bờ Tây dòng Sông Nhuệ, cách trung tâm Hà Đông chừng 1000m, là xã Kiến Hưng,...