Kế hoạch Tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo UBND phường với cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính

Số văn bản: 

55

Ký hiệu văn bản: 

/KH-UBND

Ngày ban hành: 

22/01/2020

Người ký: 

Ông Đặng Trần Đức - Quyền Chủ tịch UBND phường

Ban chấp hành: 

  • Phường

Trích yếu: 

Kế hoạch Tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo UBND phường với cá nhân, tổ chức  về quy định hành chính, thủ tục hành chính 

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Thông báo

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản