Kế hoạch Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của UBND phường Kiến Hưng năm 2020

Số văn bản: 

125

Ký hiệu văn bản: 

/KH-UBND

Ngày ban hành: 

02/07/2020

Người ký: 

Ông Đặng Trần Đức - Q. chủ tịch UBND phường

Ban chấp hành: 

  • Phường

Trích yếu: 

Kế hoạch Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự  phục vụ hành chính của UBND phường Kiến Hưng năm 2020

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Thông báo

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản