Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 135 của thành ủy Hà Nội và thực hiện Quy định số 08 của BCH Trung Ương

Số văn bản: 

126

Ký hiệu văn bản: 

KH-UBND

Người ký: 

Ông Đặng Trần Đức - Phó chủ tịch UBND phường

Ban chấp hành: 

  • Phường

Trích yếu: 

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 135 ngày 25/4/2019 của thành ủy Hà Nội và thực hiện Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của BCH Trung Ương (khóa XII) về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương"

Lĩnh vực: 

  • Lĩnh vực khác

Chủng loại văn bản: 

  • Thông báo

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản