Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của phường Kiến Hưng

Tiếp tục coi công tác cải cách hành chính là một trong những ưu tiên hàng đầu trong năm 2019 và những năm tiếp theo, ngay từ những tháng đầu năm, UBND phường Kiến Hưng đã tập trung xây dựng và ban hành 08 kế hoạch chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính; Các văn bản của Trung ương, của Thành phố, của Quận uỷ, HĐND- UBND quận đều được phổ biến và thực hiện nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phường đã tiếp nhận và ban hành 731 văn bản đúng quy trình, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và khả thi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở địa phương. Về cải cách thủ tục hành chính, UBND phường đã niêm yết công khai tại bộ phận một cửa 142 thủ tục của TP Hà Nội thuộc thẩm quyền cấp xã; xây dựng quy trình ISO 138 thủ tục được thực hiện tại phường, rút ngắn còn 127 thủ tục, chiếm 92,03%, thuộc 11 lĩnh vực. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được hoạt động hiệu quả, nhịp nhàng, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn hồ sơ. Các dịch vụ công mức 3,4  được thực hiện tại phường thực sự mang lại hiệu quả tiết kiệm chi phí cho công dân, giảm áp lực cho cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ. 
Bên cạnh đó, nhằm thực hiện hiệu quả, sát với tình hình tại địa phương, ngày 02/8/2019, UBND phường đã tổ chức hội nghị đối thoại đối với các tổ dân phố, các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đối thoại. Trên tinh thần cởi mở, các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi thẳng thắn cũng như phân tích những ưu điểm, tồn tại trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua hội nghị, cán bộ, công chức phường đã kịp thời lắng nghe những phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của người dân từ đó, kịp thời khắc phục những tồn tại, đưa ra giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức