Lễ công bố quyết định 3491 của UBND quận Hà Đông về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đa Sỹ

Chiều 18/9, UBND phường Kiến Hưng đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đa Sỹ.

Theo đó, quyết định 3491 phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Điểm công nghiệp dịch vụ làng nghề Đa Sỹ thành điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông với mục đích bố trí một phần diện tích đất công nghiệp cho hoạt động nghề truyền thống Đa Sỹ; diện tích còn lại để thu hút các Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sạch hoặc công nghệ thông tin; Xây dựng cảnh quan, môi trường đảm bảo mối liên hệ và phù hợp với tính chất khu vực đồng thời khai thác hiệu quả sử dụng đất, nâng cao môi trường sản xuất cho nhân dân và doanh nghiệp.
Nội dung đồ án điều chỉnh bao gồm: quy hoạch sử dụng đất; cơ cấu tổ chức không gian kiên trúc; Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được công bố rõ ràng, cụ thể và minh bạch. Theo đó, tổng diện tích đất công nghiệp là 131.086m2 sẽ được chia thành 5 nhóm chức năng sử dụng chính. 
Đất công nghiệp làng nghề điều chỉnh tăng thêm 17.773m2 (từ 54.620m2 lên 72.394m2); Đất sản xuất điều chỉnh thành đất sản xuất làng nghề truyền thống với diện tích từ 32.762m2 lên 36.782m2; Đất kinh doanh- cung ứng điều chỉnh thành đất công nghiệp sạch, công nghệ thông tin với diện tích từ 10.609m2 lên 35.612m2 tăng 25.002m2 so với diện tích ban đầu; Đất công cộng điều chỉnh thành đất trung tâm quản lý điều hành với diện tích 1.310m2; Đất giao thông điều chỉnh thành đất xây dựng các công trình giao thông với diện tích 31.816m2; Đất hạ tầng kĩ thuật điều chỉnh hành đất xây dựng các công trình kỹ thuật với diện tích 1.310m2 và cuối cùng là đất cây xanh được điều chỉnh thành đất dịch vụ hỗ trợ và cây xanh với diện tích là 24.254m2.
Tại lễ công bố đã thu nhận 05 ý kiến của 5 đại biểu với nội dung chủ yếu tập trung vào các vấn đề như cần đảm bảo điều kiện xây dựng tốt; đầu tư cơ sở hạ tầng; cân đối giữa đất làng nghề và đất công nghiệp sạch và đảm bảo đưa các cơ sở nghề ra ngoài khu dân cư tránh tình trạng ô nhiễm môi trường. Các ý kiến của đại biểu đã được lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng cùng chủ đầu tư đứng lên giải trình, các vấn đề nằm ngoài thẩm quyền sẽ được gửi lên cấp trên và trả lời bằng văn bản gửi đến nhân dân sau lễ công bố./.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức