Thông báo niêm yết công khai (Dự thảo) phương án, dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ GPMB (đợt 3) đối với các tổ chức có diện tích đất tài sản trên đất nằm trên Quy hoạch dự án: Nút giao thông giữa tuyến đường số 1 thuộc dự án xây dựng đường GT Chu Văn An