Thông báo niêm yết công khai Quyết định kiểm đếm bắt buộc số 2734 về việc kiểm đếm bắt buộc

Nội dung thông báo: 

Thông báo niêm yết công khai Quyết định kiểm đếm bắt buộc số 2734/QĐ-UBND về việc kiểm đếm bắt buộc đối với bà Lê Thị Chưa để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường tiếp giáp khu đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè nối với đường 18,5m thuộc địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo