Thông báo về việc tổ chức trang trí, treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam