Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Thông báo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 10-2020
Thông báo niêm yết công khai bản trích đo địa chính thửa đất và bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, phục vụ công tác đăng ký biến động về sử dụng đất SHTS gắn liền với đất sau khi cấp GCN
Thông báo niêm yết công khai lần 2
Thông báo lịch tiếp công dân thàng 10 năm 2020
Thông báo về việc Niêm yết công khai điều chỉnh Cục bộ Quy hoạch chi tiết khu đô thị Thanh Hà Cenco5 - tỷ lệ 1/500
Thông báo niêm yết công khai (Dự thảo) phương án, dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ GPMB (đợt 3) đối với các tổ chức có diện tích đất tài sản trên đất nằm trên Quy hoạch dự án: Nút giao thông giữa tuyến đường số 1 thuộc dự án xây dựng đường GT Chu Văn An
Thông báo Tuyển dụng
Thông báo công bố công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận Hà Đông
Thông báo niêm yết công khai Thông báo đính chính tên tổ chức có diện tích đất bị thu hồi tại các thông báo số 190, 191
UBND phường Kiến Hưng thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 09-2020
Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục PT và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Hà Nội
Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ GQTTHC thuộc thẩm quyền GQ của Sở du lịch TP Hà Nội
Phụ lục danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp quận, cấp phường 17/07/2020
Thông báo niêm yết công khai bản trích đo địa chính thửa đất và bản mô tả ranh giới , mốc giới thửa đất, phục vụ công tác đăng ký biến động về sử dụng đất sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi cấp GCN
Phụ lục danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nội vụ, Ban thi đua - khen thưởng, Ban tôn giáo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
UBND phường Kiến Hưng thống báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 08-2020
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Kiến Hưng
UBND phường Kiến Hưng thống báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 7-2020
Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, UBND các phường thuộc quận Hà Đông
Thông báo về việc công khai danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dụng mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc quận Hà Đông năm 2020 sau chuyển đổi nguyện vọng lần 1 tính đến 17 giờ ngày 01/07/2020

Trang