Thường trực Hội đồng nhân dân phường giám sát công tác tham mưu, phối hợp quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, y dược tư nhân trên địa bàn phường Kiến Hưng

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Kiến Hưng tổ chức giám sát Trạm y tế phường về công tác tham mưu, phối hợp quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, y dược tư nhân trên địa bàn phường. Chủ trì hội nghị có ông Đỗ Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường. Tham dự hội nghị có ông Hoàng Văn Mạnh – Phó Chủ tịch HĐND phường; các ông bà Ban kinh tế xã hội của Hội đồng nhân dân phường; cán bộ, nhân viên Trạm y tế phường và nhân viên y tế ở tổ dân phố.

Tại hội nghị Đoàn đã được nghe đồng chí Trưởng Trạm y tế phường báo cáo công tác tham mưu thực hiện quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm 2016.
6 tháng đầu năm 2016, Trạm y tế phường đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động tham mưu cho UBND phường xây dựng 15 kế hoạch thực hiện công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân; thống kê 106 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm; kiểm tra, ký cam kết 86 cơ sở đạt 81%; kiểm tra 44 cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Trong đó: 27 cơ sở có giấy phép và 17 cơ sở không có giấy phép hành nghề; duy trì tốt công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, không có trường hợp ngộ độc thực phẩm nào xảy ra; lập hồ sơ quản lý theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn phường chưa đạt chất lượng, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân; các hoạt động kiểm tra chưa đi vào nề nếp, chưa duy trì tái kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các cửa hàng tân dược nhất là các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm có sử dụng màu công nghiệp.
Kết luận hội nghị, ông Đỗ Văn Hưng đề nghị trong thời gian tới UBND phường cần có giải pháp cụ thể, phân công lãnh đạo sâu sát nhằm thực hiện có hiệu quả, chuyển biến rõ rệt, chất lượng trong tác. Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế nghiêm túc tiếp thu thông báo kết luận của thường trực HĐND phường; chủ động tham mưu cho UBND phường thực hiện có chất lượng về công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Phối hợp với Đài truyền thanh phường tăng cường tuyên truyền về lĩnh vực VSATTP./.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức