Thủ tục hành chính

Quy định thời gian tiếp nhận và giải quyết các TTHC tại phường Kiến Hưng

MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự tổ chức tiếp nhận hồ sơ, ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực...
MỤC ĐÍCH
     Quy định trình tự tổ chức tiếp nhận, xử lý thủ tục Cấp lại giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công...
MỤC ĐÍCH
     Quy định trình tự tổ chức tiếp nhận, xử lý thủ tục Cấp giấy sửa đổi, bổ sung xác nhận đăng ký sản xuất...
MỤC ĐÍCH
     Quy định trình tự tổ chức tiếp nhận, xử lý thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để...
MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia...
MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự thực hiện công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư đang sử dụng đất.
...
MỤC ĐÍCH
     Quy định trình tự tổ chức tiếp nhận, xử lý thủ tục liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo...
MỤC ĐÍCH
     Quy định trình tự tổ chức tiếp nhận, xử lý thủ tục liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký...

Trang