Quản lý, quy hoạch đô thị

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp tăng cường tình đoàn kết trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên các chi Đoàn, BCH Đoàn phường...

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Kiến...

Thực hiện chương trình công tác năm 2014, vừa qua, Thường trực HĐND phường Kiến Hưng...