Thông Tin Tổng Hợp

Nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Sáng ngày 30/06/2020, UBND phường Kiến Hưng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo...

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của Thường trực HĐND phường Kiến...

Sáng 24/9/2020, Đảng ủy phường Kiến Hưng tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí...

Sáng ngày 14/9/2020, Hội đồng nhân dân phường Kiến Hưng tiến hành giám sát Ban quản...

Trong không khí hân hoan của học sinh cả nước chào đón năm học mới, sáng ngày 05/9/...

Sáng ngày 04/09/2020, Hội LHPN phường Kiến Hưng phối hợp với tổ chức hội nghị triển khai hoạt động TYM trên địa...

Trang