Treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế lao động 1/5

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, UBND phường Kiến Hưng ban hành thông báo số 66 ngày 19 tháng 04 năm 2018 yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, HTX, trường học, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban mặt trận tổ dân phố, Trưởng ban quản lý di tích tổ chức triển khai tới cán bộ nhân viên cơ quan và toàn thể nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức trang trí, treo cờ Tổ Quốc, băng rôn khẩu hiệu : 
* Các cơ quan, đơn vị, trường học, HTX, tổ dân phố trang trí trụ sở, hội trường họp dân, cổng chào các tổ dân phố và khu vực đình, chùa, miếu  bằng cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ hồng, khẩu hiệu, nội dung:
+ Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ( 30/ 04/ 1975 * 30/04/ 2018 ).
+ Tinh thần Ngày giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế 1/5 bất diệt.
* Các tổ dân phố vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ Quốc chào mừng;
Thời gian treo cờ, khẩu hiệu: từ ngày 28/ 04/ 2018 đến ngày 02/ 5/ 2018.
2. Tổ chức tổng vệ sinh môi trường: các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ dân phố tiến hành vận động cán bộ nhân viên và toàn thể nhân dân làm tổng vệ sinh môi trường ngõ phố tại địa bàn các tổ dân phố vào các sáng thứ bảy hàng tuần, đặc biệt là chiến dịch tổng vệ sinh môi trường vào ngày 28/ 04/2018 ( thứ 7).
         UBND phường Kiến Hưng yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; Bí thư các chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban mặt trận tổ dân phố, trưởng ban di tích tổ chức kiểm tra đôn đốc cán bộ, nhân viên cơ quan và các hộ gia đình thực hiện tốt nội dung thông báo này để thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức